คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประมวลภาพจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561  (รุ่นที่ 44)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 43)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 42)