คุยกันก่อนสอบ : การบรรยายสรุป แนะแนวการสอบ และวิพากษ์ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ,1 เมษายน 2565

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

คุยกันก่อนสอบ : การบรรยายสรุป แนะแนวการสอบ และวิพากษ์ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

Related Posts