การผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะละวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 6

วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2565

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

การผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะละวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 6

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

Related Posts