คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Q&A คำถาม-คำตอบการสอบปลายภาคแบบออนไลน์

Q&A คำถามที่พบบ่อย

Q1: สมัครยังไง? ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

A1: ต้องลงทะเบียนขอเข้าสอบ ผ่าน Google Form ภายในวันที่ 24 มิ.ย. – 1 ก.ค. 64 โดยระบุชื่อ รหัสนักศึกษา วิชาที่ขอเข้าสอบออนไลน์  แนบสำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน และสำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนภาค 2/63 พร้อมเขียนข้อความ  คำปฏิญาณของนักศึกษา ม.รามคำแหง ด้วยลายมือตนเอง
(ดูข้อความในประกาศแนบ)

 

Q2: ไม่มีคอมพิวเตอร์ แต่มี iPad ใช้แทนได้ไหม?

A2: ใช้ iPad / แท็บแล็ต (tablet)/ มือถือสมาทโฟนได้ แต่อุปกรณ์จำเป็นต้องสามารถใช้กล้องและไมโครโฟนได้ (ตามเงื่อนไขในการสอบคือต้องเปิดกล้อง+เปิดเสียง) โดย นศ. ควรตรวจสอบความพร้อมในการรองรับของอุปกรณ์ตนเองก่อน

 

Q3: ใช้โปรแกรมอะไร?

A3: ใช้โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet

 

Q4: วันเวลาสอบในการสอบ?

A4: วันสอบและเวลาตามกำหนดการเดิม (ดูจากประกาศ) แต่ต้องเข้ามาในระบบห้องสอบก่อน 30 นาที

 

Q5: คณะสื่อสารมวลชนมีวิชาสอบกี่วิชา?

A5: เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำนวนให้นักศึกษาดูจากเอกสารแนบ หรือประกาศในช่องทางที่ประกาศไปแล้ว (ในรายวิชาของคณะอื่น ๆ ให้นักศึกษาติดต่อที่คณะนั้น ๆ โดยตรง)

 

Q6: ต้องใช้อุปกรณ์มากกว่า 2 อุปกรณ์ไหม?

A6: สามารถใช้อุปกรณ์เดียวได้ โดยอุปกรณ์นั้น ๆ จำเป็นต้องมีกล้องและไมโครโฟน เพื่อเปิดใช้งานระหว่างการสอบ และอุปกรณ์นั้น ๆ สามารถอัปโหลด (upload) ข้อสอบเข้าสู่ระบบผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ (อุปกรณ์ที่ใช้ต้องอัปโหลดข้อสอบของตนเองได้)

 

Q7: ระบบเหมือน E-testing ไหม?

A7: ใช้ระบบหลักของ Google Classroom และ Google Meet โดยเบื้องต้น (รอบสอบวันที่ 5 – 18 ก.ค. 64) มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นการสอบเฉพาะวิชาอัตนัย ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจาก E-testing ที่เป็นปรนัย

 

Q8: มีคลิป/สื่อแนะนำการสอบออนไลน์รึเปล่า?

A8: นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลได้จากสื่อของคณะฯ / มหาวิทยาลัยในช่องทางต่าง ๆ

 

Q9: ถ้าสัญญาณอินเทอร์เนตที่บ้านหลุด ไม่เสถียร ไฟดับ เข้าสอบต่อได้ไหม?

A9: สามารถเข้าสู่ระบบสอบใหม่ได้ แต่ระยะเวลาและกำหนดการสอบจะดำเนินการตามตารางที่ระบุไว้ในระบบ เช่น กำหนดเวลาทำข้อสอบ 2 ชม. (120 นาที) นักศึกษาหลุดในนาทีที่ 90 และกลับเข้าระบบในนาทีที่ 100 นักศึกษาจะเหลือเวลา 20 นาที

 

Q10: ใช้อีเมลอื่น ๆ นอกจาก Rumail ได้หรือไม่?

A10: ระบบ Google Classroom และ Google Meet ที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ เป็นระบบปิดเฉพาะมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ Rumail ในการเข้าถึงห้องสอบออนไลน์ (ไม่สามารถใช้ Gmail, Hotmail หรืออื่น ๆ) สามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร Rumail ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/checkstatus

 

Q11: จำรหัส Rumail ไม่ได้ทำยังไง?

A11: นศ. สามารถตรวจสอบการตั้งรหัสผ่านเดิมได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/createSearch หรือ ทำตามคำแนะนำของสถาบันคอมพิวเตอร์ได้ที่ https://computer.ru.ac.th/Network/indexView/30 (หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108800)

 

Q12: สอบอัตนัย (ข้อเขียน) พิมพ์ส่งได้ไหม? เขียนใส่ iPad / แท็บแล็ตได้รึเปล่า?

A12: นักศึกษาต้องตอบข้อสอบลงในกระดาษขนาด A4 และใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือดำเท่านั้น โดยเมื่อเขียนเสร็จต้องอัปโหลด (upload) ลงในระบบตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อ

 

No description available.

แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ แสกน QR Code