logo-bar-web

ห้องปฏิบัติการ คณะสื่อสารมวลชน

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

ห้องปฏิบัติการ และ ยืม-คืน อุปกรณ์

(โปรดอ่าน)

ห้องปฏิบัติการ

จองห้องปฏิบัติการ

ของทางคณะฯ

logo-bar-web

อุปกรณ์

ยืม - คืน อุปกรณ์

ของทางคณะฯ

logo-bar-web

ขั้นตอนการจองห้อง

ให้นักศึกษาสมัครสมาชิกผ่านระบบการจองห้องออนไลน์ตามลิ้งที่แนบให้หรือที่ปุ่มการจอง โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเข้าสู่ระบบทุกครั้ง สมัครสมาชิก

เมื่อนักศึกษาสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เช็คคิวการจองห้องผ่านทางปฏิทินการจองห้อง หากไม่มีคิวที่ตรงกัน นักศึกษาสามารถทำรายการการจองได้ที่เมนู จองห้อง

เมื่อนักศึกษาเข้ามาที่หน้าเมนูจองห้องแล้ว นักศึกษาจะพบกับ รายการห้อง นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและทำการจองห้องได้ในหน้านี้

หลังจากอ่านรายละเอียดเรียบร้อย เมื่อนักศึกษากดจองห้อง ระบบจะพาเข้าสู่หน้าการกรอกรายละเอียดการจอง ในหน้านี้ให้นักศึกษากรอกให้ครบถ้วน ไม่เช่นนั้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่อนุมัติการกองห้องของนักศึกษา เมื่อเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและแจ้งนักศึกษาต่อไป

ขั้นตอนการ ยืม - คืน อุปกรณ์

ให้นักศึกษาสมัครสมาชิกผ่านระบบ ยืม-คืน พัสดุ ออนไลน์ ตามลิ้งที่แนบให้หรือที่ปุ่มการจอง โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเข้าสู่ระบบทุกครั้ง สมัครสมาชิก

เมื่อนักศึกษาสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู คลังสินค้า เพื่อตรวจสอบรายการอุปกรณ์ ที่นักศึกษาสามารถทำการยืมได้

เมื่อนักศึกษาตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่จะทำการยืมเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเข้ามาที่เมนู ทำรายการยืม โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและระบุสิ่งของที่ต้องการยืมแล้วทำการบันทึก

เมื่อบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งไปที่หน้า รอตรวจสอบ เป็นการรอตรวจสอบจากทางอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้นักศึกษารอการติดต่อกลับ และสามารถติดตามการอนุมัติได้ตามรายการที่ทำการยืม

 

MAC Office

ระบบจองห้องประชุม จองรถ แจ้งซ่อม งานสารบรรณ สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่