Faculty of Mass Communication

ข่าวสารวันนี้

ไม่ว่าเมื่อไหร่หรือแบบไหนก็จะไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรม

Our Services

คณะสื่อสารมวลชน

รวบรวมทุกช่องทางบริการ งานบริการด้านการศึกษา
ระปริญญาตรี ปริญญาโท
 ส่วนกลาง

สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล (โครงการพิเศษ)

สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
(ปริญญาโท)

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

ทำอะไรๆ ใหม่ๆ ได้มากขึ้นไปอีกด้วยงานข่าวและการจัดรายการวิทยุ

ข่าวสารการศึกษา

วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน เทอม 2/65

วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน เทอม 2/65

29 November 2022

วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน CDM4311/MCS3271 TH 9.30- 11.20 น. เปลี่ยนห้องเรียนจาก SKB313 เป็น ห้องปฏิบัติการชั้น 10 อาคารสุโขทัย CDM3308/MCS3451 M 13.30 - 15.20 น. เปลี่ยนห้องเรียนจาก SKB504

ประกาศจากทางคณะ

ปฏิทินกิจกรรม

Our News

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อัปเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ พร้อมกับช่องทางสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานภายนอก
Our SHOP

จะเรียน จะสอบ ก็เข้าได้เลย

Mass comm. ru shop

Our SHOP

จะเรียน จะสอบ ก็เข้าได้เลย

Mass comm. ru shop

บริการสำหรับ

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่