คณะสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

Ramkhamhaeng University

อาคารสุโขทัย ชั้น2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

ข่าวสารจากทางคณะ​

เพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกปัจจุบัน
เราจึงต้องปรับตัวของเราไปต่อได้ในยุค
Digital ทำความเข้าใจเพื่อเพิ่มความรู้ของคุณ
และความสามารถให้เพิ่มมากขึ้น

สาขาวิชานิเทศศาสตรและสื่อดิจิทัล โครงการพิเศษ

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ป.โท

Our Services

บริการของเรา

รวบรวมทุกช่องทางบริการ งานบริการด้านการศึกษา
ระปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ส่วนกลาง

Our activity

กิจกรรมนักศึกษา

ทุกๆ “การเปลี่ยนแปลง” คือ “การเริ่มต้น
เกรดเฉลี่ย ทำให้คนมีงานทำ “กิจกรรม” ทำให้คนทำงานเป็น

Our activity

การบริการวิชาการ

คณะสื่อสารมวลชน

Our activity

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะสื่อสารมวลชน

Our SHOWEREEL

ผลงานของเรา

ไม่ใช่แค่ผลงานจากทางคณะ ลองเข้ามาชมผลงานทั้งหมด นักศึกษาจะเห็น
ผลงานของเพื่อนๆ นักศึกษาเอง
ที่ได้เข้าแข่งขันการประกวดในเวทีต่างๆ 
หรืออยากสร้างผลงานเป็นของตัวเอง ติดต่อเราหรือ อาจารย์ประจำคณะได้เลย

Our TEAMS

ทีมงานของเรา

ใครไม่แคร์ แต่ MC Care สายตรงพูดคุยกันอย่างเป็นครอบครัว ตอบทุกปัญหาที่นักศึกษาสงสัย กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในทุกด้านแบบใกล้ชิด

คณะผู้บริหาร

FACULTY EXECUTIVE

คณาจารย์

PROFESSOR

สำนักงานเลขานุการฯ

OFFICE OF THE SECRETARY

ข่าวสารการศึกษา

วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน เทอม 2/65

วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน เทอม 2/65

29 November 2022

วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน CDM4311/MCS3271 TH 9.30- 11.20 น. เปลี่ยนห้องเรียนจาก SKB313 เป็น ห้องปฏิบัติการชั้น 10 อาคารสุโขทัย CDM3308/MCS3451 M 13.30 - 15.20 น. เปลี่ยนห้องเรียนจาก SKB504

ประกาศจากทางคณะ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมของทางคณะ

Our News

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรม

อัปเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมต่างของทางคณะฯ พร้อมกับช่องทางติดต่ออื่นๆ

ข่าวกิจกรรม
Our SHOP

จะเรียน จะสอบ ก็เข้าได้เลย

Mass comm. ru shop

Our SHOP

จะเรียน จะสอบ ก็เข้าได้เลย

Mass comm. ru shop

บริการสำหรับ

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่