คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สร้างสรรค์คลิปวิดีสั้นความยาว 20-45 วินาทีสำหรับโปรโมตการใช้งานแอพพลิเคชั่น Lazada ภายใต้หัวข้อ “Lazada As You Wish ปรารถนาสิ่งใดลาซาด้าจัดให้”

 Lazada As You Wish ปรารถสิ่งใดให้ลาซาด้าจัดให้ ขอเชิญช […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพิ่มพูนแนวคิดและทักษะปฏิบัติในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Mastery)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ […]