เปิดรับสมัคร!!! อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 20 I 25 – 29 ตุลาคม 2566 กรุงเทพมหานคร

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้สนับสนุนโครงการ:กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ’นักข่าวสายฟ้าน้อย #20′ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม:บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย:สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย วัตถุประสงค์คือ มุ่งหวังที่จะสร้างนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในทุกด้านพร้อมปลูกฝังจริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารทุกรูปแบบให้กับกลุ่มเยาวชนที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนรวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ซึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนและจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อผลักดันให้สังคมเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ” Trends & Technic  ความรู้ความเข้าใจและทักษะในโครงสร้างพื้นฐานกระบวนการ-วิธีการผลิตข่าว–สกู๊ปข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และ คอนเทนต์ Multi -platform อย่างมืออาชีพ” Upskill ทักษะของนักข่าว/การนำเสนอข่าว/การสร้างเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล // จะก้าวเข้าสู่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ต้องรู้อะไรบ้าง? – ConvergenceMedia Multi-Platform – Gernerative …

ผู้ได้รับทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2566       ตาที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ผู้ยื่นทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น       บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับทุนการศึกษา ดังกล่าว จำนวน 10 คน ดังนี้ ชื่อ – นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา …

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสื่อดิจิทัล

คณะสื่อสารมวลชนจัดโครงการการพัฒนานักศึกษาด้านสื่อดิจิทัล ในวันที่ 27 มกราคม วันที่ 3 , 10 กุมภาพันธ์  วันที่ 2 , 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน ชั้น 10 อาคารสุโขทัย

กิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

กำหนดการ โครงการสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 คณะสื่อสารมวลชน  วันที่  7 กรกฎาคม 2566   ณ ห้อง 322 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา กิจกรรม 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.30 น. คณบดีคณะสื่อสารมวลชนกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 09.30 – 10.00 น. …

ปักหมุดรอ!! กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

ปักหมุดรอ!! กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 คณะสื่อสารมวลชน มาพบเพื่อนใหม่ สู่คณะสื่อสารมวลชน พร้อมอธิบายวิชาและวิธีการเรียน วางแผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วรามคำแหง รวมถึงหลักสูตร จากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ วันที่ 3 ก.ค. 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ตึกสองแคว ๑ ชั้น ๕ ห้อง ๓๐๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา กำหนดการ …

OPEN HOUSE คณะสื่อสารมวลชน 2566

พลาดไม่ได้แล้ว ใครที่กำลังมองหาที่เรียน OPEN HOUSE คณะสื่อสารมวลชน 2566 . พบกับการแนะนำ #หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล จากอาจารย์ตัวตึงของคณะ ไม่ว่าจะเป็นวิชาด้านการปฏิบัติ วิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสื่อ รวมถึงวิชาหลักคิดพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงกิจกรรมสนุก ๆ จากอาจารย์และนักศึกษา ในรายวิชาด้านการปฏิบัติของคณะ มาเจอกัน วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 – 11.15 น. . ทาง Facebook …

คุยกันก่อนสอบ S/2565

การบรรยายสรุป แนะแนวการเตรียมพร้อมการสอบ ช่วงที่ 2 (ประจำภาคฤดูร้อน/2565) ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ GOOGLE MEETING วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566   CDM3106 (MCS4170)     08.30-12.00 น. การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/v6QrmKfQoH3wM6G39   CDM3404 (MCS2161)    12.30-16.00 น. การสื่อสารองค์กร ลงทะเบียนได้ที่ …

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในกระบวนวิชา CDM4501 การฝึกงานด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV และ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมี ผศ.วันดี ชวดนุช และอาจารย์พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ เป็นอาจารย์นิเทศในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพ และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ และความพึงพอใจของผู้ประกอบการ …

โครงการพัฒนานักศึกษา “การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในงานวิจัย” ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนานักศึกษา “การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในงานวิจัย” ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่  28  เมษายน  2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา CDM3106(MCS4170) & CDM3404(MCS2161) ประจำภาคดูร้อน/65 ที่เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับคะแนนเก็บสะสมในรายวิชาด้วย นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/5hgh1UhjYQ5dqUb48

“คุยกันก่อนสอบ; การบรรยายสรุป แนะแนวการเตรียมพร้อมการสอบ” 2/2565

โครงการพัฒนานักศึกษา “คุยกันก่อนสอบ; การบรรยายสรุป แนะแนวการเตรียมพร้อมการสอบ” (ช่วงที่ 1 ; ประจำภาคเรียนที่ 2/2565) วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 08.30 – 12.00 น. CDM3106 (MCS4170) การวิจัยนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น 12.30 – 16.00 น. CDM3404 (MCS2161) การสื่อสารองค์กร นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ CDM3106 (MCS4170) …