สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 ทุกท่าน

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 ทุกท่าน ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 (จบ 1/64,2/6 4, S/64 และกรณีข้ามภาค) กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รอบ 12 เดือน เพื่อใช้ประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามลิ้งค์ด้านล่าง

Read More »

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน 2565

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน 2565 นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th ในการเข้าร่วมเท่านั้น CDM MCS ชื่อวิชา เวลาเรียน ห้องเรียน รหัส Classroom อาจารย์ CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น MWF 1430-1620 SK 2301 dpm4d7e

Read More »

วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน เทอม 2/65

วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน CDM4311/MCS3271 TH 9.30- 11.20 น. เปลี่ยนห้องเรียนจาก SKB313 เป็น ห้องปฏิบัติการชั้น 10 อาคารสุโขทัย CDM3308/MCS3451 M 13.30 – 15.20 น. เปลี่ยนห้องเรียนจาก SKB504 เป็น ห้องปฏิบัติการชั้น 10 อาคารสุโขทัย

Read More »

วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 2/65

วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 2/65 *นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th* ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วันเวลาและสถานที่เรียน รหัสเข้าห้อง Google Classroom หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า 1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น อ.จเลิศ  เจษฎาวัลย์

Read More »

MC Training Project 4 !!!! โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงาน สัมมนา และฝึกงานสำหรับนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 4

MC Training Project 4 !!!! โอกาสพิเศษเรียนรู้กับมืออาชีพและสื่อชั้นนำ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงาน สัมมนา และฝึกงานสำหรับนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 4 สถานที่ฝึกงานตามโครงการ (คณะฯ เป็นผู้กำหนด) 1. คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3. สำนักเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read More »

รหัสเข้า Google Classroom วิชา CDM ที่ไม่มีบรรยาย 1/65 ส่วนภูมิภาค

รหัสเข้า Google Classroom วิชา CDM ที่ไม่มีบรรยาย 1/65 ส่วนภูมิภาค คณะสื่อสารมวลชน *นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th เท่านั้น **นักศึกษาสามารถเข้าดูเอกสารประกอบการบรรยายและติดต่ออาจารย์ผู้สอน ***สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคที่ลงทะเบียนเรียนภาค 1/65 เท่านั้น CDM3206(MCS4350) การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสื่อสาร https://classroom.google.com/c/NDk2Njg5Njk5NjYy?cjc=lctdp2t ____________________________________________________________________ CDM3305(MCS3182) การพูดในการกระจายเสียงและแพร่ภาพ https://classroom.google.com/c/NDk2NjkwNjcyMTM0?cjc=kvoancn ____________________________________________________________________ CDM3405(MCS4360)

Read More »

คณะสื่อสารมวลชน “สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ม.รามคำแหง” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #ปริญญาตรี สายนิเทศฯ เปิดสอนภาคค่ำ

คณะสื่อสารมวลชน “สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ม.รามคำแหง” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #ปริญญาตรี สายนิเทศฯ เปิดสอนภาคค่ำ เนื้อหาทันสมัยและจบได้ในระยะเวลากระชับ ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัคร #ภาคพิเศษ เทอม 2/2565 จะเรียนจบวุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. และ กศน. ก็สมัครได้! ( กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ถึง 31 ต.ค. 65 >> www.mac.ru.ac.th)

Read More »
การจัดการความรู้ (KM)
การจัดการความรู้ (KM)
ประจำปี