[rank_math_breadcrumb]

ปฏิทินการศึกษา

ตารางบรรยาย

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

สถานที่บรรยาย อาคารพิริยราม ชั้น 10

เริ่มบรรยายวันที่ 27 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2566

ห้อง 1001

รุ่นที่ 18

จันทร์

สอบ 22 พ.ค. 66

อังคาร

สอบ 23 พ.ค. 66

พุธ

สอบ 24 พ.ค. 66

ห้อง 1001

รุ่นที่ 16 และ 17

จันทร์

สอบ 22 พ.ค. 66

อังคาร

สอบ 23 พ.ค. 66

พุธ

สอบ 24 พ.ค. 66

วันหยุดประจำปี 2566