เข้าสู่ระบบ

คณะสื่อสารมวลชน

คณะสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์

เวลาทำการ : 09:00 – 16:30 น.

Search
Close this search box.

เข้าสู่ระบบ

คณะสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์

เวลาทำการ : 09:00 – 16:30 น.

Search
Close this search box.

เข้าสู่ระบบ

คณะสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240

วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์

เวลาทำการ : 09:00 – 16:30 น.

คณะสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดสอนวิชาด้านการสื่อสาร

นิเทศศาสจตร์ และภาพยนตร์

ไปให้สุดในด้านที่ใช่ ไว้ใจให้เราดูแล

หลักสูตร

การจัดการความรู้

การบริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจการนักศึกษา