การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

รอบเพิ่มเติม

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

ตารางกิจกรรมการรับสมัครคัดเลือก

รอบเพิ่มเติม

กิจกรรมการรับสมัคร

รอบเพิ่มเติม

สถานะ

รับสมัคร


31 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2567

กำลังดำเนินการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

13 มิ.ย. 2567

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

14 มิ.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ยินยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

17 มิ.ย. 2567

แผนการเรียน

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

หลักสูตร

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติ

ม.6 เทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร