สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์​

สมัครเรียนผ่านระบบ TCAS

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์​

สมัครเรียนผ่านระบบ TCAS

สมัครเรียน

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์

Digital Film and Creative Media

ปฏิทิน TCAS

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศจากทางสาขา

ดูทั้งหมด

Sorry, your ID is maybe not correct. And please make sure that your selected element is developed with Swiper.

เรื่องอัปเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด

นักศึกษาปัจจุบัน

บริการของเรา

ปฏิทินการศึกษา

เอกสารต่างๆ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

รอบ 3 Admission

คะแนนสอบที่ใช้ในการสมัคร
ความถนัดทั่วไป TGAT

จำนวนรับสมัคร
60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน. ปวช. GED)

การคำนวณคะแนน
เกรดเฉลี่ย 30% + TGAT 70% โดยไม่มีกำหนดเกรดและคะแนน TGAT ขั้นต่ำ


สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com


ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลรอบที่ 20 และ 22 พฤษภาคม 2566