นักศึกษาใหม่

digital film and creative media

ปฏิทิน TCAS66

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

เปิดระบบ วันที่ 1 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น.

สมัครเรียน

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อร้างสรรค์

Digital Film and Creative Media

คณะสื่อสารมวลชน หาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

นักศึกษาปัจจุบัน

บริการของเรา

ปฏิทินการศึกษา

เอกสารต่างๆ

การใช้ห้องปฏิบัติการ

การยืมคืนอุปกรณ์

ปฏิทิน TCAS66

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

รอบ 1 | Portfolio

รับสมัคร

1 พฤศจิกายน 2565 ถึง
13 มกราคม 2566

สอบสัมภาษณ์

19 มกราคม 2566

ประกาศผลในระบบ

7 กุมภาพันธ์ 2566

ยืนยันสิทธิ์

7-8 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิในระบบ

9 กุมภาพันธ์ 2566​

รอบ 2 | Quota

รับสมัคร

13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง
11 เมษายน 2566

สอบสัมภาษณ์

20 เมษายน 2566

ประกาศผลในระบบ

4 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์

4-5 พฤษภาคม 2566​

สละสิทธิในระบบ

6 พฤษภาคม 2566​

รอบ 3 | Admission

รับสมัคร

ระบบ mytcas.com
7-13 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลในระบบ

1) 20 พฤษภาคม 2566
2) 22 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์

20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิในระบบ

** 27 พฤษภาคม 2566

รอบ 4 | Direct Admission

รับสมัคร

28 พฤษภาคม ถึง
9 มิถุนายน 2566

สอบสัมภาษณ์

19 มิถุนายน 2566

ประกาศผลในระบบ

21 มิถุนายน 2566

ยืนยันสิทธิ์

1) 13-14 มิถุนายน 2566
2) 23-24 มิถุนายน 2566

สละสิทธิในระบบ

-

รอบ
รูปแบบ
รับสมัคร
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลในระบบ
ยืนยันสิทธิ์
สละสิทธิในระบบ
1
Portfolio
1 พ.ย 65 - 13 ม.ค 66
19 ม.ค 66
7 ก.พ. 66
7-8 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66
2
Quota
13 ก.พ. - 11 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66
4 พ.ค. 66
4-5 พ.ค. 66
6 พ.ค. 66
3
Admission
mytcas 7-13 พ.ค. 66
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
20 และ 22 พ.ค. 66
20-21 พ.ค. 66
**27 พ.ค 66
4
Direct Admission
28 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66
13 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66
(1) 13-14 มิ.ย. 66 (2) 23-24 มิ.ย. 66
-

หมายเหตุ

*ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้

**27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น