สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์​

สมัครเรียนผ่านระบบ TCAS

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์​

สมัครเรียนผ่านระบบ TCAS

สมัครเรียน

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์

Digital Film and Creative Media

ปฏิทิน TCAS

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศจากทางสาขา

ดูทั้งหมด

เรื่องอัปเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด

นักศึกษาปัจจุบัน

บริการของเรา

ปฏิทินการศึกษา

เอกสารต่างๆ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

รอบ 3 Admission

คะแนนสอบที่ใช้ในการสมัคร
ความถนัดทั่วไป TGAT

จำนวนรับสมัคร
60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (กศน. ปวช. GED)

การคำนวณคะแนน
เกรดเฉลี่ย 30% + TGAT 70% โดยไม่มีกำหนดเกรดและคะแนน TGAT ขั้นต่ำ


สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com


ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลรอบที่ 20 และ 22 พฤษภาคม 2566