สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์​

สมัครเรียนผ่านระบบ TCAS

สมัครเรียน

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์

Digital Film and Creative Media

ปฏิทิน TCAS

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศจากทางสาขา

ดูทั้งหมด

Sorry, your ID is maybe not correct. And please make sure that your selected element is developed with Swiper.

เรื่องอัปเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด

นักศึกษาปัจจุบัน

บริการของเรา

ปฏิทินการศึกษา

เอกสารต่างๆ

ปฏิทิน TCAS66

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

รอบ 1 | Portfolio

รับสมัคร

1 พฤศจิกายน 2565 ถึง
13 มกราคม 2566

สอบสัมภาษณ์

19 มกราคม 2566

ประกาศผลในระบบ

7 กุมภาพันธ์ 2566

ยืนยันสิทธิ์

7-8 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิในระบบ

9 กุมภาพันธ์ 2566​

รอบ 2 | Quota

รับสมัคร

13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง
11 เมษายน 2566

สอบสัมภาษณ์

20 เมษายน 2566

ประกาศผลในระบบ

4 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์

4-5 พฤษภาคม 2566​

สละสิทธิในระบบ

6 พฤษภาคม 2566​

รอบ 3 | Admission

รับสมัคร

ระบบ mytcas.com
7-13 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลในระบบ

1) 20 พฤษภาคม 2566
2) 22 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์

20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิในระบบ

** 27 พฤษภาคม 2566

รอบ 4 | Direct Admission

รับสมัคร

28 พฤษภาคม ถึง
9 มิถุนายน 2566

สอบสัมภาษณ์

19 มิถุนายน 2566

ประกาศผลในระบบ

21 มิถุนายน 2566

ยืนยันสิทธิ์

1) 13-14 มิถุนายน 2566
2) 23-24 มิถุนายน 2566

สละสิทธิในระบบ

-

รอบ
รูปแบบ
รับสมัคร
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลในระบบ
ยืนยันสิทธิ์
สละสิทธิในระบบ
1
Portfolio
1 พ.ย 65 - 13 ม.ค 66
19 ม.ค 66
7 ก.พ. 66
7-8 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66
2
Quota
13 ก.พ. - 11 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66
4 พ.ค. 66
4-5 พ.ค. 66
6 พ.ค. 66
3
Admission
mytcas 7-13 พ.ค. 66
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
20 และ 22 พ.ค. 66
20-21 พ.ค. 66
**27 พ.ค 66
4
Direct Admission
28 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66
13 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66
(1) 13-14 มิ.ย. 66 (2) 23-24 มิ.ย. 66
-

หมายเหตุ

*ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้

**27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น