คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อเรา

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่
อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพ 10240
เบอร์โทรศัพท์
งานทะเบียนปริญญาตรี 02-310- 8980
งานทะเบียนปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 02-310- 8978, 098-250- 6515
งานทะเบียนปริญญาโท และ สำนักงานคณะ 02-310- 8977
งานสารบรรณ 02-310- 8976 FAX: 02-310- 8979

 

แผนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

แผนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง(บางนา)

 

Facebook : https://www.facebook.com/masscommram
YouTube : https://www.youtube.com/user/MassComHD