ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS67

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ที่เว็บไซต์ mytcas.com

ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับทางคณะ

และสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับทางสาขาผ่านระบบ ตามรอบที่เปิดรับสมัครรอบนั้นๆ

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร

ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสาร้างสรรค์

Portfolio
Quota
Admission
Direct Admission
เพิ่มเติม
รับสมัคร
28 ต.ล. 66 - 15 ม.ค. 67
12 ก.พ. - 11 เม.ย. 67
6 - 12 พ.ค. 67 * mytcas.com
27 - 30 พ.ค. 67
31 พ.ค. - 10 มิ.ย. 67
ประกาศ
6 ก.พ. 67
2 พ.ค. 67
20 และ 25 พ.ค. 67
6 และ 17 มิ.ย. 67
17 มิ.ย. 67
ยืนยันสิทธ์
6 - 7 ก.พ. 67
2 - 3 พ.ค. 67
20 - 21 พ.ค. 67
6 - 7 และ 17 - 18 มิ.ย. 67
24 มิ.ย. 67
สละสิทธิ์
8 ก.พ. หรือ 4 พ.ค. 67
4 พ.ค. 67
26 พ.ค. 67
ไม่มีในรอบนี้
ไม่มีในรอบนี้
รอบ 1 | Portfolio

รับสมัคร

28 ต.ค. 66 ถึง
15 ม.ค. 67

สอบสัมภาษณ์

19 ม.ค. 67

ประกาศผลในระบบ

6 ก.พ. 67

ยืนยันสิทธิ์

6 - 7 ก.พ. 67

สละสิทธิในระบบ

8 ก.พ. หรือ 4 พ.ค. 67

รอบ 2 | Quota

รับสมัคร

12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง
11 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์

18 เมษายน 2567

ประกาศผลในระบบ

2 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์

2-3 พฤษภาคม 25667

สละสิทธิในระบบ

4 พฤษภาคม 25667

รอบ 3 | Admission

รับสมัคร

ระบบ mytcas.com
6-12 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลในระบบ

20 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์

20-21 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิในระบบ

** 26 พฤษภาคม 2567

รอบ 4 | Direct Admission

รับสมัคร

27-30 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์

3 มิถุนายน 2567

ประกาศผลในระบบ

6 มิถุนายน 2566

ยืนยันสิทธิ์

1) 6-7 มิถุนายน 2567
2) 17-18 มิถุนายน 2567

สละสิทธิในระบบ

-

หมายเหตุ

*ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้

** เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น

*** ประกาศจำนวนที่นั่ง รอบ 4 Direct Admission ที่ mytcas.com วันที่ 29 พ.ค. 67

เปิดระบบ วันที่ 28 ต.ค. 2566 เวลา 09.00 น.

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
เปิดระบบรับสมัคร

แผนการเรียน

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติ

ม.6 เทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

Thai University Central Admission System

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา