ภาพข่าวเชิงวัฒนธรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ยลวิถีประวัติศาสตร์ศาสนสถานวัดเทพลีลา”

ผลงานภาพข่าวเชิงวัฒนธรรมจากการประกวดในโครงการศิลปะสร้างสรรค์ยลวิถีประวัติศาสตร์ศาสนสถานวัดเทพลีลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและการเล่าเรื่องศิลปวัฒธรรม และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านการคิดสร้างสรรค์

 

ภาพที่ 1
ชื่อภาพ : “ใกล้แค่เอื้อม”
ใกล้แค่เอื้อม พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบริเวณวัดก็สามารถมองเห็นองค์พระพุทธรูปนี้ได้เหมือนว่าอยู่แค่เอื้อมมือ

เจ้าของภาพ :  อรนิชา สิทธิ์เจริญไชย 6254600346

 

 

ภาพที่ 2
ชื่อภาพ : “ส่องผ่าน”
ความหมายของภาพ “เป็นการสื่อถึงความทุ่มเท ความใส่ใจ ความตั้งใจของมนุษย์”

สถานที่ : ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.พิษณุโลก

เจ้าของภาพ : กชมล เรืองวัฒนเมธา 6254600478

 

 

 

ภาพที่ 3
ชื่อภาพ : “ซุ้มประตู”

ซุ้มประตูหรือทางเข้าวัด ที่มีป้ายตัวหนังสือว่า “วัดเทพลีลา(ตึก)” มาจากชื่อที่ชาวบ้านสมัยก่อนนั้นเรียกกันคือ วัดตึก ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเทพลีลา

สถานที่ : วัดเทพลีลา

เจ้าของภาพ : ภัทรพล อาภรณ์พงษ์ 6254600163

 

 

ภาพที่ 4
ชื่อภาพ : “เทพสร้าง”

ไฮไลท์ของวัดเทพลีบาคือโบสถ์หลังนี้ สวยดั่งเทพสร้าง

สถานที่ : วัดเทพลีลา

เจ้าของภาพ : เมธัส เลาะมะ 6254600320

 

 

 

ภาพที่ 5
ชื่อภาพ : ผู้ก่อตั้ง

วัดนี้สร้างระหว่างการทำสงคราม เคี่ยวกับญวน เมื่อต้องขุดคลองบางกะปิและทำนาไปตลอดทางเพื่อสะสมเสบียงกองทัพ และเพื่อความสมบูรณ์ของบ้านเมืองในเวลาต่อมาด้วย จึงถือโอกาสให้ทหารในกองทัพ ได้ร่วมกันสร้างวัดเป็นที่ยึดหน่วงในการทำศึก อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วัดเทพลีลาหรือวัดตึก จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประวัติขุดคลองแสนแสบและเส้นทางเดิน บริเวณใกล้เคียงเฉพาะพื้นที่บริเวณฝั่งตรงข้ามของวัดเทพลีลา เป็นะสถานที่สำคัญของทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวนั้น เป็นที่ตั้งทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สถานที่ : วัดเทพลีลา

เจ้าของภาพ : สุดสวาท ภู่ทอง 6254700054

แบ่งปันบทความนี้