รับมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย วัฒนความงามรามคำแหง

 

 

 

 

 

อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชนเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อม

เกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ

“Rise of Ramkhamhaeng | วัฒนความงามรามคำแหง” ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณบดีคณะสื่อสารมวลชนเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ

“Rise of Ramkhamhaeng | วัฒนความงามรามคำแหง” ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

ในฐานะประธานในพิธีได้กล่าวถึงความสำคัญของภาพถ่ายว่า

ภาพถ่ายนั้นเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า

ถึงว่าว่าเวลาจะผ่านไปอีกหลายสิบปี

ภาพถ่ายนั้นจะเป็นเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำที่ดี

โดยเฉพาะในหัวข้อการประกวดในครั้งนี้ คือคำว่า “วัฒนความงามรามคำแหง”

ซึ่งภาพที่ส่งเข้าประกวดและที่ได้รางวัล

มีหลายภาพที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เป็นอย่างดีในหลากหลายแง่มุม

และภาพถ่ายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความงามในมุมมองต่าง ๆ

ทั้งจากภายนอกและภายในรั้วมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

และหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศิลปะการถ่ายภาพ

และนำเอาสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

หลังจากนั้นในช่วงมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 คน

ได้อธิบายถึงความหมายและวิธีการถ่ายภาพนั้นด้วย

ซึ่งนายกวี สุพัง ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้อธิบายความหมายของรูปว่า

“ภาพถ่ายสะท้อนน้ำของตัวผมเองนั้น เพื่อที่ต้องการจะสะท้อนให้เห็นถึงคำว่าโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เป็นพื้นที่ให้กับคนทุกลุ่มเพื่อให้เข้ามาศึกษา หาความรู้ ”

ซึ่งนายกวีได้อธิบายการถ่ายภาพดังกล่าวว่าเป็นการถ่ายภาพด้วยการตั้งกล้องไว้

ที่พื้นและใช้รีโมทในการกดชัตเตอร์ด้วยตัวของเขาเอง

นอกจากผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 อันดับแล้ว

ทางคณะยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ภาพถ่ายได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

เพื่อแสดงความชื่นชมในความสามารถที่ส่งรูปเข้าประกวดจนถึงรอบสุดท้ายในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บคณะสื่อสารมวลชน

แบ่งปันบทความนี้