6 กิจกรรมสำหรับช่วยผ่อนคลายความเครียด

บางครั้งคนป่วยมักมุ่งความสำคัญไปที่การรักษาอาการ

จนอาจหลงลืมไปว่า

แท้จริงแล้วเราอาจจะอยากทำอะไรนอกเหนือจากการนอนอยู่บนเตียงก็ได้

ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ

หากิจกรรมการผ่อนคลายให้ผู้ป่วย

การผ่อนคลายความเครียดให้ผู้ป่วย

ถือเป็นส่วนที่จะช่วยประคับประคองอารมณ์

จิตใจ ความรู้สึกของผู้ป่วยให้สงบ

และเป็นการชักจูงให้ผู้ป่วยออกจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานได้

การเลือกกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยขึ้นอยู่กับความพร้อม

และความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นหลัก

จึงมีกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยมาแนะนำ ดังนี้

 

ดนตรีบำบัด

การนำกิจกรรมทางดนตรีมาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ

และสังคม ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูมีการใช้ดนตรีบำบัดหลายรูปแบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีบำบัด แบบอะคะโบชิ (Akaboshi’s Method of Music Therapy)

ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นระบบประสาท การเข้าจังหวะ

การเคลื่อนไหวของร่างกายและการหายใจ

รวมถึงดนตรีบำบัดแบบ Neurologic Music Therapy เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาหลักจากหน่วยงานบำบัดต่างๆ

 

การนวดและสัมผัส

การนวดเป็นการบำบัดที่สืบทอดกันมายาวนาน

ช่วยให้รู้สึกสบายทั้ง กายและใจ กล้ามเนื้อผ่อนคลาย

ระบบไหลเวียนเลือดและระบบน้ำเหลืองดีขึ้น

การนวดเป็นการสื่อสารความรู้สึกที่ไร้คำพูด

ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย

การนวดช่วยให้กล้ามเนื้อที่ยึดเกร็งได้คลาย

เมื่อกล้ามเนื้อได้คลายความเจ็บปวดจะบรรเทา

แต่ต้องระวังไม่นวดในบริเวณที่มีอาการปวด

ขอบคุณภาพจาก
httpsvariety.thaiza.cominterest386917

 

งานอดิเรก

งานอดิเรกเป็นกิจกรรมยามว่างที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์และความเครียด

ช่วยให้ผู้ป่วยเว้นจากการคิดฟุ้งซ่าน

เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากมาย

ทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างหลากหลาย

 

 

ศิลปะ

ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือสำคัญ

เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ

ซึ่งหลักการของศิลปะบำบัด คือ ใช้ศิลปะเป็นสื่อในการแสดงออกถึงอารมณ์

ความรู้สึก ความขัดแย้ง และความต้องการ ที่ซ้อนเร้นอยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจ

การแสดงออกทางผลงานศิลปะ

ไม่ว่าจะเป็นลายเส้น สี รูปทรง สัญลักษณ์ อารมณ์ ความหมาย

ที่สื่อออกมาทั้งหมดสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไร

หรือสภาพจิตมีปัญหาอย่างไร

 

ออกกำลังกาย

เป็นการปรับปรุง แก้ไข หรือบรรเทาปัญหา

หรืออาการป่วยทางสรีระต่างๆ ด้วยการออกกำลังกาย

มีประโยชน์มากมายจากการออกกำลังกายเพื่อบำบัดรักษาโรค

 

กิจกรรมอาสา

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมกับผู้อื่นเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

ทำให้ช่วยลดความเครียดและสามารถช่วยหันเหความสนใจ

จากความทุกข์ทรมานทางกายหรือความทุกข์ทางใจบางอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ชั่วขณะ สสส.

 

  ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บสสส.

 

แบ่งปันบทความนี้