ร่วมพูดคุย ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 4kings อาชีวะ ยุค 90

4king (4)

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเกียรติจากคุณพุฒิพงษ์ นาคทอง ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 4kings อาชีวะ ยุค 90 ที่มาร่วมเสวนาหลังการรับชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยคุณพุฒิพงษ์ ได้เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงอันเกี่ยวกับกระบวนการสร้างผลงานภาพยนตร์ ในหัวข้อ “การสะท้อนประสบการณ์และข้อคิด ผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ 4 Kings” ซึ่งนักศึกษาต่างได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์และได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

#DFCRAM #DFCFILMTALK

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา