ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

อ่านรายละเอียด ประกาศรับสมัคร

ตารางกิจกรรมการรับสมัครคัดเลือก

รอบ 2 โควตา (Quota)

กิจกรรมการรับสมัคร

Quota

สถานะ

รับสมัคร

-

กำลังดำเนินการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

-

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์

-

รายงานตัว ครั้งที่ 1

-

รายงานตัว ครั้งที่ 2

-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

-

ยืนยันสิทธ์

-

สละสิทธิ์

-

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

-

เปิดระบบ วันที่ 12 ก.พ. 2567 เวลา 09.00 น.

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
เปิดระบบรับสมัคร

สมัครเรียน
กรอกใบสมัคร

แผนการเรียน

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

หลักสูตร

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติ

ม.6 เทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร