“หนังเรื่องนี้ให้อะไรกับเรา.. อาจเป็นผลกำไร มิตรภาพ หรือประสบการณ์”

Santhi (1)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ขอขอบคุณ คุณสันติ แต้พานิช ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ ที่ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างภาพยนตร์สารคดี และให้แรงบันดาลใจแก่นักศึกษาในการทำงานในอนาคต ผ่านข้อคิดสำคัญในการสร้างภาพยนตร์ “หนังเรื่องนี้ให้อะไรกับเรา.. อาจเป็นผลกำไร มิตรภาพ หรือประสบการณ์” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยการบรรยายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CDM1101 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น โดยมี อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ และ อ.ชวิศา เชยจรรยา เป็นอาจารย์ผู้สอน และถือเป็นวิชาโทของนักศึกษาภาพยนตร์ฯ
#DFCRAM #DFCRAM01

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา