ผลงานภาพข่าวเชิงวัฒนธรรมจากการประกวดในโครงการศิลปะสร้างสรรค์ยลวิถีประวัติศาสตร์ศาสนสถานวัดเทพลีลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและการเล่าเรื่องศิลปวัฒธรรม และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านการคิดสร้างสรรค์

 

ภาพที่ 1
ชื่อภาพ : “ใกล้แค่เอื้อม”
ใกล้แค่เอื้อม พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบริเวณวัดก็สามารถมองเห็นองค์พระพุทธรูปนี้ได้เหมือนว่าอยู่แค่เอื้อมมือ

เจ้าของภาพ :  อรนิชา สิทธิ์เจริญไชย 6254600346

 

 

ภาพที่ 2
ชื่อภาพ : “ส่องผ่าน”
ความหมายของภาพ “เป็นการสื่อถึงความทุ่มเท ความใส่ใจ ความตั้งใจของมนุษย์”

สถานที่ : ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.พิษณุโลก

เจ้าของภาพ : กชมล เรืองวัฒนเมธา 6254600478

 

 

 

ภาพที่ 3
ชื่อภาพ : “ซุ้มประตู”

ซุ้มประตูหรือทางเข้าวัด ที่มีป้ายตัวหนังสือว่า “วัดเทพลีลา(ตึก)” มาจากชื่อที่ชาวบ้านสมัยก่อนนั้นเรียกกันคือ วัดตึก ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเทพลีลา

สถานที่ : วัดเทพลีลา

เจ้าของภาพ : ภัทรพล อาภรณ์พงษ์ 6254600163

 

 

ภาพที่ 4
ชื่อภาพ : “เทพสร้าง”

ไฮไลท์ของวัดเทพลีบาคือโบสถ์หลังนี้ สวยดั่งเทพสร้าง

สถานที่ : วัดเทพลีลา

เจ้าของภาพ : เมธัส เลาะมะ 6254600320

 

 

 

ภาพที่ 5
ชื่อภาพ : ผู้ก่อตั้ง

วัดนี้สร้างระหว่างการทำสงคราม เคี่ยวกับญวน เมื่อต้องขุดคลองบางกะปิและทำนาไปตลอดทางเพื่อสะสมเสบียงกองทัพ และเพื่อความสมบูรณ์ของบ้านเมืองในเวลาต่อมาด้วย จึงถือโอกาสให้ทหารในกองทัพ ได้ร่วมกันสร้างวัดเป็นที่ยึดหน่วงในการทำศึก อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วัดเทพลีลาหรือวัดตึก จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประวัติขุดคลองแสนแสบและเส้นทางเดิน บริเวณใกล้เคียงเฉพาะพื้นที่บริเวณฝั่งตรงข้ามของวัดเทพลีลา เป็นะสถานที่สำคัญของทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวนั้น เป็นที่ตั้งทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สถานที่ : วัดเทพลีลา

เจ้าของภาพ : สุดสวาท ภู่ทอง 6254700054

Art and Culture

posts not found

Event Calendar

Entertainment

posts not found
posts not found

Social

posts not found
posts not found

Trendy

posts not found
posts not found

Podcast

ช่องทางการติดตาม

เกี่ยวกับเรา

Rhyme Intouch

ช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง