คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Mass Communication

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็ก แสดงต่อสาธารณะ

ผู้ดูแลเกี่ยวกับระบบทั้งหมดของ คณะสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ความสนใจด้านวิชาการ

รายละเอียดความสนใจ

สื่อสารมวลชน

รายวิชาที่รับผิดชอบ

รายละเอียดวิชา

ประวัติการศึกษา

รายละเอียดการศึกษา

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

โพสต์ของฉัน

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่

อ่านต่อ

TCAS67 | ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

อ่านต่อ

โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Content Creator

สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : ตามวุฒิประสบการณ์และโครงสร้างขององค์กร จำนวน : 1

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS67 รอบ 3 Admission

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 3

อ่านต่อ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานบทความและวิจัย

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

การเปิดรับชมรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่มีต่อการใช้ประโยชน์ ของ นักศึกษาด้านธุรกิจอาหาร

กิจจาพัฒน์ ณัฏฐาพิสุทธิ์, ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. (2558). การเปิดรับชมรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่มีต่อการใช้ประโยชน์ ของ นักศึกษาด้านธุรกิจอาหาร. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ข ประจำปี

อ่านบทความ

การสื่อสารเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลสาธารณะที่มีการข้ามลักษณะทางกายภาพ

จุฑาภัค จันทรนคร, ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, สมสุข หินวิมาน, นันทิยา ดวงภุมเมศ. (2559). การสื่อสารเพื่อการ สร้างอัตลักษณ์ของบุคคลสาธารณะที่มีการข้ามลักษณะทางกายภาพ.วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ 6 ฉบับพิเศษ

อ่านบทความ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาและการสนับสนุนทางสังคมที่ สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิตของคนสูงวัยในกรุงเทพมหานคร

สิริพรรณ เครือมั่นคงภักดิ์, ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาและการสนับสนุนทางสังคมที่ สัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิตของคนสูงวัยในกรุงเทพมหานคร. ประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 8 30 พฤศจิกายน 2559

อ่านบทความ

ความต้องการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขต กรุงเทพมหานครต่อรายการท้าให้อ่าน

โรจนี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. ความต้องการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขต กรุงเทพมหานครต่อ รายการท้าให้อ่าน. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ ง

อ่านบทความ

การปรับตัวของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ จากยุค ITV ถึง Thai PBS.

อนันต์ จันทร์อ่วม, ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. การปรับตัวของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ จากยุค ITV ถึง Thai PBS. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ

อ่านบทความ

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการ ห้องข่าว NBT ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์.

คณาทิพย์ ทองไชยมงคล, ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. (2560). ความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อรายการ ห้องข่าว NBT ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย รามคำแหง

อ่านบทความ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน).

กานต์ เส้งซ้าย, ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. (2560). พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน). วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 7 ประจำปี

อ่านบทความ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้เข้าชมฟุตบอลสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ด.

พัฒนศักดิ์ แย้มศรี, ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้เข้าชมฟุตบอลสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ด. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560.

อ่านบทความ

การใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นไลน์บนโทรศัพท์สมาร์ทโพนของคนวัย ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร.

ฐิติรัชต์ รักบุณยเกียรติ์, ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. (2560). การใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นไลน์บนโทรศัพท์สมาร์ทโพนของคนวัย ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560.

อ่านบทความ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อรายการคืนความสุขให้คนในชาติ.

สุธีรา แดงวิสุทธิ์, ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. (2560). ความพึงพอใจของประชาชนต่อรายการคืนความสุขให้คนในชาติ. ประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9 30 พฤศจิกายน 2560.

อ่านบทความ

ความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชั่นธนาคารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ธนาคารกรุงไทยในกรุงเทพมหานคร.

เอมมิกา ชูสติ, ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. (2560). ความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชั่นธนาคารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ธนาคารกรุงไทยในกรุงเทพมหานคร. ประชุมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9 30 พฤศจิกายน 2560.

อ่านบทความ

คุณค่าข่าวในการนำเสนอของสื่อมวลชนไทย.

ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ. (2560). คุณค่าข่าวในการนำเสนอของสื่อมวลชนไทย. News Worthiness in Thai Mass Media’s Presentation. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 36

อ่านบทความ

แนะนำตัว

แบ่งปันข้อมูลเล็กน้อยโปรไฟล์ของคุณ แสดงต่อสาธารณะ

ผลงานสื่อสร้างสรรค์

รวบรวมโพสต์ที่ฉันสร้างขึ้น

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1 .กาแฟโบราณ 2. ข่าวออนไลน์ 3. ร้านกลางป่า 4. โรงแรมบูติก

บัณฑิต สัตย์เพริศพราย. (2562). ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1 .กาแฟโบราณ 2. ข่าวออนไลน์ 3. ร้านกลางป่า 4.

อ่านบทความ

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1. สถานีรถไฟโตเกียว 2. มหาวิหารเซนต์พอล 3. อดีตพบปัจจุบัน (อยุธยา) 4. อดีตพบปัจจุบัน (ปทุมธานี)

อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ . (2562). ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1. สถานีรถไฟโตเกียว 2. มหาวิหารเซนต์พอล 3. อดีตพบปัจจุบัน

อ่านบทความ

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 2 ภาพ ดังนี้ 1.ความเคลื่อนไหวที่สร้างสีสัน 2.ถนนราชดำเนินยามเย็น

อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ. (2563). ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 2 ภาพ ดังนี้ 1.ความเคลื่อนไหวที่สร้างสีสัน 2.ถนนราชดำเนินยามเย็น. นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน Night World of

อ่านบทความ

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1.ชอปปิง 2.สด 3.เรือโดยสาร 4.อัมพวา

บัณฑิต สัตย์เพริศพราย. (2563). ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 4 ภาพ ดังนี้ 1.ชอปปิง 2.สด 3.เรือโดยสาร 4.อัมพวา. นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน Night

อ่านบทความ

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้ 1.การเดิน

บัณฑิต สัตย์เพริศพราย. (2563). ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้ 1.การเดิน. นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “พลวัตของภาพนิ่งเพื่อคุณภาพชีวิต The Dynamic of the

อ่านบทความ

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน3 ภาพ ดังนี้ 1.ศรัทธากับแสงดาว 2.รักซิลุเอทกับแสงทไวไลท์ 3.พรางชมพู

อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ. (2564). ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน3 ภาพ ดังนี้ 1. ศรัทธากับแสงดาว 2.รักซิลุเอทกับแสงทไวไลท์ 3.พรางชมพู ณ Communication Arts Gallery

อ่านบทความ

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 2 ภาพ ดังนี้ 1. สะพานเชือก 2. แกลเลอรีตลาดนัด

บัณฑิต สัตย์เพริศพราย. (2564). ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 2 ภาพ ดังนี้ 1. สะพานเชือก 2. แกลเลอรีตลาดนัด ณ Communication Arts

อ่านบทความ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 3 ภาพ ดังนี้ 1. อยู่บ้าน 2. ชิลล์ 3. พักแรม

บัณฑิต สัตย์เพริศพราย.(2564).ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 3 ภาพ ดังนี้ 1. อยู่บ้าน 2. ชิลล์ 3. พักแรม นิทรรสการภาพถ่ายนานาชาติ “สุขอย่างมีสีสัน Colorful

อ่านบทความ

แนวทางการผลิตช่องยูทูปสำหรับเด็ก.

บัณฑิต สัตย์เพริศพราย 2565.แนวทางการผลิตช่องยูทูปสำหรับเด็ก.วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 หน้า 91-105 ISSN:1513-2226 ISSN Online 2697-4452

อ่านบทความ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้ 1.พระมอญบิณฑบาต

บัณฑิต สัตย์เพริศพราย.(2565).ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้ 1.พระมอญบิณฑบาต นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “มนุษย์ในสภาวะปกติใหม่ : ความหวังและความอยู่รอด” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 19-21 เมษายน

อ่านบทความ

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้ 1. นิวเจนกับการเดินทางแบบนิวนอร์มอล

อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ. (2565). ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน3 ภาพ ดังนี้ 1. นิวเจนกับการเดินทางแบบนิวนอร์มอล ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต 26-28

อ่านบทความ

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้ 1. พลบค่ำที่ประเทศไทย

บัณฑิต สัตย์เพริศพราย. (2565). ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการ จำนวน 1 ภาพ ดังนี้ 1. พลบค่ำที่ประเทศไทย ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านบทความ