คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่
อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพ 10240

โทรศัพท์
งานทะเบียนปริญญาตรี 02-310- 8980
งานทะเบียนปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 02-310- 8978, 098-250- 6515
งานทะเบียนปริญญาโท และ สำนักงานคณะ 02-310- 8977
งานสารบรรณ 02-310- 8976 FAX: 02-310- 8979
www.mac.ru.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *