คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Stick with Financial Planning

ไหว้ครู-66-16-9-q8wq77ntrophbkgni9olw7qi2q6dmfrw5xlj0ws7ew tty
“Stick with Financial Planning”
วางแผนแนวทางการใช้เงิน แบ่งเงินลงทุนและเก็บออมอย่างไร เงินเดือนก้อนแรกต้องจัดการอย่างไร
วิทยากร โดย คุณจิราทิพน์ ปักษิณ อาจารย์วิชชุตา มังคะลี และ อาจารย์ ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
อาคารพิริยราม (PYB) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา