คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MC Training Project 5 !!!!

377095071_6733992116666664_3892893602726829215_n

MC Training Project 5 !!!!
โอกาสพิเศษเรียนรู้กับมืออาชีพและสื่อชั้นนำ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกงานสำหรับนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2/2566
สถานที่ฝึกงานตามโครงการ (คณะฯ เป็นผู้กำหนด)
นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH1nj3uAaHpJKvAd-Jktaj9L71-OlsAraRuBLKwPyHcVAdMw/viewform หรือแสกน QR Code ในโปสเตอร์
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา