คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัคร ป.โท นิเทศศาสตร์

รับสมัครปริญญาโท 67 (1)

 

 

📢 เปิดรับสมัคร ป.โท นิเทศศาสตร์ 📢

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

🗓 เปิดรับสมัครวันที่ 19 ธันวาคม 66 – 29 มีนาคม 67
▶️ สมัครได้ที่ http://www.oros.ru.ac.th/grdscl/index.jsp เลือกสาขาวิชา #34นิเทศศาสตร์
.
▪️ เรียนตอนเย็นวันจันทร์-พฤหัส
▪️ 2 แผน ให้เลือก เน้นวิจัย (แผน ก – Thesis) เน้นการประยุกต์ใช้ (แผน ข – IS)
▪️ค่าเทอม 2 หมื่น (+-) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท
.
👩🏼‍🎓 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
✔️ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
✔️ นักวิชาชีพในงานสื่อสารมวลชน
✔️ นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่
✔️ ผู้ประกอบการธุรกิจ และ ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและสื่อ
✔️ บุคลากรด้านสื่อสารองค์กรในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และอื่นๆ
.
รายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตร https://mac.ru.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-14_03-02-49_647673.pdf

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา