คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 48

ประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 48

ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาดังกล่าวจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และดำเนินการแจ้งจบก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2566 และดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565
วันซ้อมย่อยของคณะ: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)
วันซ้อมใหญ่: วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (คาบบ่าย) รายงานตัวตึก KLB201  เวลา 08.30 – 09.30 น.
วันรับจริง: วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 (คาบบ่าย)
รายชื่อรับปริญญารุ่น 48 15-02-67

 

>>รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 48<<

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา