คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัคร นักสื่อสารมวลชน (บริหารทั่วไป)

MCRU-Future-Image

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน : 18,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา