คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง   ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ———————————- ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 27 คน ดังนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ในวันและเวลา ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม   พ.ศ. 2567   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน […]

สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566

#โอกาสใหม่ สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 หากคุณเป็นเด็ก Type ช่างคุย อยากเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสาร มาจอยกันได้ตามนี้เลย กลุ่มวิชาหลักที่รวมแนวคิด การปฏิบัติ สกิล และหัวใจสำคัญแห่งนิเทศศาสตร์ทุกสาขาเข้าไว้ด้วยกัน วางรากฐาน นำมาใช้ทำงานได้จริง กลุ่มวิชาปั้นคุณให้เป็น “ผู้ประกอบการสื่อ” ที่รู้ซึ้งถึงกลไกและทิศทางของธุรกิจสื่อในตลาด สามารถสื่อสารได้อย่างตรงจุดและดึงจุดเด่นของคอนเท้นต์ในแต่ละแพลตฟอร์มออกสร้างรายได้ให้ตัวเอง หมวดวิชาแนวคิดและทฤษฎี ที่บ่มเพาะให้เข้าใจถึงอินไซต์ของสื่อ โดยวิเคราะห์ผ่านมุมมองของนักนิเทศตัวจริง ทั้งหมดนี้มี 126 หน่วยกิต บริหารเวลาเรียนได้อย่างอิสระ อยู่ที่ไหนของโลกก็เรียนได้ไม่แบด จบไปไม่มีแซดแน่นอน!   ปริญญาตรี ภาคปกติ #นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล คณะสื่อสารมวลชน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับนักเรียน ม.ปลาย เรียนระบบ Pre-degree สะสมหน่วยกิตล่วงหน้า หรือ ปริญญาใบที่ 2 รายละเอียดการสมัครดังนี้ สมัครด้วยตนเองที่ ม.ร.หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด […]