คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัคร ป.โท นิเทศศาสตร์

    📢 เปิดรับสมัคร ป.โท นิเทศศาสตร์ 📢 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 🗓 เปิดรับสมัครวันที่ 19 ธันวาคม 66 – 29 มีนาคม 67 ▶️ สมัครได้ที่ http://www.oros.ru.ac.th/grdscl/index.jsp เลือกสาขาวิชา #34นิเทศศาสตร์ . ▪️ เรียนตอนเย็นวันจันทร์-พฤหัส ▪️ 2 แผน ให้เลือก เน้นวิจัย (แผน ก – Thesis) เน้นการประยุกต์ใช้ (แผน ข – IS) ▪️ค่าเทอม 2 หมื่น (+-) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท . 👩🏼‍🎓 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ✔️ อาจารย์ […]

ประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 48

ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาดังกล่าวจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และดำเนินการแจ้งจบก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2566 และดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 วันซ้อมย่อยของคณะ: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) วันซ้อมใหญ่: วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (คาบบ่าย) รายงานตัวตึก KLB201  เวลา 08.30 – 09.30 น. วันรับจริง: วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 (คาบบ่าย)   >>รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 48<<

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2/2566

วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 2/66 *นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th เท่านั้น อัพเดท 27 พ.ย. 66* ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วันเวลาและสถานที่เรียน รหัสเข้าห้อง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า  Google Classroom 1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น อ.ชวิศา  เชยจรรยา  KTB 501 TU 1110-1340 lctpqg6 2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง อ.อาลี  ปรียากร SBB 201 TH 0930-1120 eojw4fn 3 CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา SBB 501 TH […]

Stick with Financial Planning

“Stick with Financial Planning” วางแผนแนวทางการใช้เงิน แบ่งเงินลงทุนและเก็บออมอย่างไร เงินเดือนก้อนแรกต้องจัดการอย่างไร วิทยากร โดย คุณจิราทิพน์ ปักษิณ อาจารย์วิชชุตา มังคะลี และ อาจารย์ ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคารพิริยราม (PYB) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MC Training Project 5 !!!!

MC Training Project 5 !!!! โอกาสพิเศษเรียนรู้กับมืออาชีพและสื่อชั้นนำ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกงานสำหรับนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2/2566 สถานที่ฝึกงานตามโครงการ (คณะฯ เป็นผู้กำหนด) นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH1nj3uAaHpJKvAd-Jktaj9L71-OlsAraRuBLKwPyHcVAdMw/viewform หรือแสกน QR Code ในโปสเตอร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566

สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566

#โอกาสใหม่ สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 หากคุณเป็นเด็ก Type ช่างคุย อยากเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสาร มาจอยกันได้ตามนี้เลย กลุ่มวิชาหลักที่รวมแนวคิด การปฏิบัติ สกิล และหัวใจสำคัญแห่งนิเทศศาสตร์ทุกสาขาเข้าไว้ด้วยกัน วางรากฐาน นำมาใช้ทำงานได้จริง กลุ่มวิชาปั้นคุณให้เป็น “ผู้ประกอบการสื่อ” ที่รู้ซึ้งถึงกลไกและทิศทางของธุรกิจสื่อในตลาด สามารถสื่อสารได้อย่างตรงจุดและดึงจุดเด่นของคอนเท้นต์ในแต่ละแพลตฟอร์มออกสร้างรายได้ให้ตัวเอง หมวดวิชาแนวคิดและทฤษฎี ที่บ่มเพาะให้เข้าใจถึงอินไซต์ของสื่อ โดยวิเคราะห์ผ่านมุมมองของนักนิเทศตัวจริง ทั้งหมดนี้มี 126 หน่วยกิต บริหารเวลาเรียนได้อย่างอิสระ อยู่ที่ไหนของโลกก็เรียนได้ไม่แบด จบไปไม่มีแซดแน่นอน!   ปริญญาตรี ภาคปกติ #นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล คณะสื่อสารมวลชน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับนักเรียน ม.ปลาย เรียนระบบ Pre-degree สะสมหน่วยกิตล่วงหน้า หรือ ปริญญาใบที่ 2 รายละเอียดการสมัครดังนี้ สมัครด้วยตนเองที่ ม.ร.หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด […]

ปักหมุดรอ!! กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

ปักหมุดรอ!! กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 คณะสื่อสารมวลชน มาพบเพื่อนใหม่ สู่คณะสื่อสารมวลชน พร้อมอธิบายวิชาและวิธีการเรียน วางแผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วรามคำแหง รวมถึงหลักสูตร จากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ วันที่ 3 ก.ค. 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ตึกสองแคว ๑ ชั้น ๕ ห้อง ๓๐๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา กิจกรรม 13.00 – 13.30 น. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน (พร้อมรับอาหารว่าง) 13.30 – 14.30 น. คณบดีคณะสื่อสารมวลชนกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำคณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะสื่อสารมวลชน โดย ผศ.ดร. กิรติ คเชนทวา อาจารย์อภิสิทธิ์ […]

ทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศคณะสื่อสารมวลชน เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ———————————       ด้วยคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา “แสงชัย สุนทรวัฒน์” แก่นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ทุนละ 3,000.- บาท จำนวน 10 ทุน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป 1.1   เป็นนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรี 1.2   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 1.3   ไม่เคยเป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 1.4   เป็นผู้ที่มีผลการเรียนสอบไล่ได้เฉลี่ยปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (ไม่รวมภาคฤดูร้อน 1.5   ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ในปีเดียวกัน (รวมทั้งผู้ที่มีสิทธิกู้ยืมรัฐบาล) 1.6   เป็นผู้ทำกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชน จะเป็นกิจกรรมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาคณะสื่อสารมวลชนสามารถรับรองได้ จะได้รับการพิจารณาก่อน หรือเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี […]

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในกระบวนวิชา CDM4501 การฝึกงานด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV และ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมี ผศ.วันดี ชวดนุช และอาจารย์พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ เป็นอาจารย์นิเทศในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพ และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ และความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การทำงานในปัจจุบันต่อไป