สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 ทุกท่าน

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 ทุกท่าน ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 (จบ 1/64,2/6 4, S/64 และกรณีข้ามภาค) กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รอบ 12 เดือน เพื่อใช้ประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามลิ้งค์ด้านล่าง

Read More »

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ    

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ ตำแหน่งที่คัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียด    

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้ามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้ามหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    

Read More »

แบบฟอร์มรายงานตัวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 47

แบบฟอร์มรายงานตัวบัณฑิต พิธีพระราบชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 47 ประจำปี 2563 – 2564 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิชาวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้

Read More »

อัพเดท!! กำหนดการวันเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 – 2564

กำหนดการวันเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 – 2564 รุ่นที่ 47 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันซ้อมย่อย วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มเวลา 8.00 – 16.00 น. อาคารสุโขทัย ชั้น 3 (SKB322) วันซ้อมใหญ่

Read More »
การจัดการความรู้ (KM)
การจัดการความรู้ (KM)
ประจำปี