โครงการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย การผลิตสื่อสื่อวีดิทัศน์แนะนำการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร

วันที่ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

โครงการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย การผลิตสื่อสื่อวีดิทัศน์แนะนำการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตร

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

Related Posts