ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

อ่านรายละเอียด ประกาศรับสมัคร

ตารางกิจกรรมการรับสมัครคัดเลือก

รอบ 3 Admission

กิจกรรมการรับสมัคร

Admission

สถานะ

รับสมัคร

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

-

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์

-

รายงานตัว ครั้งที่ 1

-

รายงานตัว ครั้งที่ 2

-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

-

ยืนยันสิทธ์

-

สละสิทธิ์

-

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

-

เปิดระบบ วันที่ 6 พ.ค. 2567 เวลา 09.00 น.

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
เปิดระบบรับสมัคร

สมัครเรียน
กรอกใบสมัคร

แผนการเรียน

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

หลักสูตร

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติ

ม.6 เทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร