ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

ตารางกิจกรรมการรับสมัครคัดเลือก

รอบ 3 Admission

กิจกรรมการรับสมัคร

Admission

สถานะ

รับสมัคร

6-12 พ.ค. 2567

เรียบร้อย

การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

เรียบร้อย

ทปอ. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1

20 พ.ค. 2567

เรียบร้อย

ยืนยันสิทธ์

20-21 พ.ค. 2567

เรียบร้อย

ทปอ. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2

25 พ.ค. 2567

เรียบร้อย

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

29 พ.ค. 2567

กำลังดำเนินการ

รายงานตัว

7 มิ.ย. 2567

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
เปิดระบบรับสมัคร

แผนการเรียน

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

หลักสูตร

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติ

ม.6 เทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร