คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อัพเดท!! กำหนดการวันเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 – 2564

MCRU-Future-Image

กำหนดการวันเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี 2563 – 2564 รุ่นที่ 47
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันซ้อมย่อย
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
เริ่มเวลา 8.00 – 16.00 น.
อาคารสุโขทัย ชั้น 3 (SKB322)


วันซ้อมใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเช้า)

วันรับจริง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเช้า)

*หากรายชื่อมีความผิดพลาด ต้องการแก้ไข ติดต่องานบริการการศึกษา โทร : 02-310-8980

รายชื่อรับปริญญารุ่น 47 สม. อัพเดทหลังจากขึ

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา