คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโญบายและแผน สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

MCRU-Future-Image

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา