คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน / 2562 ทางออนไลน์เท่านั้น

ออนไลน์

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา (ส่วนกลาง) ภาคฤดูร้อน/2562 ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 ณ อาคารเวียงคํา (VKB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) นั้น เนื่องจากขณะนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนเรียนภาค
ฤดูร้อน/2562 ที่ ม.ร. เป็นให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางออนไลน์ 2 ช่องทางเท่านั้น คือ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 10-18 มีนาคม 2563 หรือลงทะเบียนเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น “RU REGIS” ระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม 2563 

ส่วนการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2562 ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค เปลี่ยนเป็นลงทะเบียนออนไลน์เช่นกัน โดยลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.iregis2.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 10-23 มีนาคม 2563 หรือลงทะเบียนเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น “RU REGION” ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2563

นักศึกษาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้ผ่านแอป RU Region

ดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถการชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ Counter Service ที่ 7-11 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท),  Counter ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) และใช้ QR Code เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ซึ่งสามารถกดรับ QR Code ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2563 โดยนักศึกษาส่วนกลาง ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563 และนักศึกษาส่วนภูมิภาค ชำระเงินภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563 และให้นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านทางระบบ e-Service (http://e-service.ru.ac.th) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ โดยนักศึกษาส่วนกลาง พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาของนักศึกษาส่วนกลาง ในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563 ยังเปิดให้ดำเนินการ ที่อาคารเวียงคำ ชั้น 1 เช่นเดิม

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน พร้อมวัน-เวลาบรรยาย และวันเวลาสอบได้จาก ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน/2562, www.ru.ac.th หรือที่แอปพลิเคชั่น “RU REGIS” / “RU REGION” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารสวป. โทร. 02-310-8616

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา