คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมลดา สุศรี นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน

2-41

“เลือกเรียนสื่อสารมวลชน เพราะว่าเป็นสาขาที่ตรงกับที่ทำงานอยู่
ข้อสอบก็เป็นเรื่องที่เราเคยทำงานซึ่งมันตรงมาก
เรียนที่รามคำแหง ทำให้มีเวลาทำงานและแบ่งเวลามาเรียนได้ลงตัว”

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา