คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน “สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ม.รามคำแหง” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #ปริญญาตรี สายนิเทศฯ เปิดสอนภาคค่ำ

2022-10-13 รับสมัครภาคพิเศษ 6

คณะสื่อสารมวลชน “สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ม.รามคำแหง” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #ปริญญาตรี สายนิเทศฯ เปิดสอนภาคค่ำ เนื้อหาทันสมัยและจบได้ในระยะเวลากระชับ ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัคร #ภาคพิเศษ เทอม 2/2565 จะเรียนจบวุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. และ กศน. ก็สมัครได้! (📌📌 กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ถึง 31 ต.ค. 65 >> www.mac.ru.ac.th)
.
📅 ระยะเวลาเรียน: 8 ภาคการศึกษา (2 ปี 8 เดือน) เรียนเฉพาะวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 21.00 น.
📚 ระบบเรียน: Block Course เรียนจบทีละรายวิชา สามารถศึกษาหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2565 ได้ที่ https://mac.ru.ac.th/admission/bachelor_degree_sp/
💰 ค่าเรียน: หน่วยกิตละ 800 บาท (126 หน่วยกิต)
– – – – – – – – – – – –
[ 📝 เอกสารการสมัคร ]
.
1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
– – – – – – – – – – – –
[ 💻 สมัครเรียนได้ 2 วิธี ]
.
1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.mac.ru.ac.th ภายใน 31 ต.ค. 65 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน
2. สมัครด้วยตนเองที่ “สำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (https://goo.gl/maps/Fmtkaaa1u4c4bFCg8) ตั้งแต่ 1 – 9 พ.ย. 65 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน
.
📌 โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์เปิดการเรียนการสอนหรือขยายระยะเวลาการสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาขั้นต่ำ 50 คน
📌 เปิดเรียน & ปฐมนิเทศ 21 พ.ย. 2565
__________________
[ 💌 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ]
.
– สำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน
– Line: rammcs2556 (คลิก https://bit.ly/3MJwaf0 เพื่อแอดไลน์ทันที)
– Tel. 098-2506515 , 02-3108990, 098-2506515 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น)

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา