คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

MCRU-Future-Image

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน
ตำแหน่งนักวิชาวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดดังนี้

ประกาศ รับนโยบายและแผน_0001

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา