คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

MCRU-Future-Image

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ

ตำแหน่งที่คัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียด

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ภาคพิเศษ)_0001

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา