คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

“คุยกันก่อนสอบ; การบรรยายสรุป แนะแนวการเตรียมพร้อมการสอบ” 2/2565

คุยกันก่อนสอบ 2-65 2
โครงการพัฒนานักศึกษา
“คุยกันก่อนสอบ; การบรรยายสรุป แนะแนวการเตรียมพร้อมการสอบ”
(ช่วงที่ 1 ; ประจำภาคเรียนที่ 2/2565)
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
08.30 – 12.00 น. CDM3106 (MCS4170) การวิจัยนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น
12.30 – 16.00 น. CDM3404 (MCS2161) การสื่อสารองค์กร
นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา