คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน

MCRU-Future-Image

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคค

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา