คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปิดเทศกาลหนังอาเซียนครั้งที่ 3

กล้องก้อฟ-180921-00038

ประสบความสำเร็จไปอีกครั้งกับ #เทศกาลหนังอาเซียน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 โดยในวันสุดท้ายเปิดฉายภาพยนตร์อาเซียน 2 เรื่องคือ Muallaf จากประเทศมาเลเซีย และ MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS จากประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงอีกทั้ง 4 เรื่อง ใน 2 วันที่ผ่านมา

โดยหนังทั้ง 6 เรื่องสามารถถ่ายทอดมุมมองของ “ผู้หญิงในอาเซียน” ผ่านแผ่นฟิล์ม และผู้ชมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเสวนากันอย่างหลากหลายตลอด 3 วัน ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงผู้หญิงผ่านวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และการเมืองในประเทศอาเซียนในมุมที่กว้างมากขึ้น

ในการนี้ อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กล่าวในพิธีปิดเทศกาลว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการแผนอาเซียน ที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น

“ปีนี้คัดเลือกประเด็นของผู้หญิงในอาเซียนมานำเสนอ ไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงถูกกดทับ หรือถูกเลือกปฏิบัติมาตลอดเวลา แต่เพราะว่าผู้หญิงมีความคิดความเชื่อ มีอัตลักษณ์ และหากเราดูผู้หญิงที่ถูกนำเสนอก็จะเห็นผู้หญิงในแง่มุมที่แตกต่างกัน ได้มีการยอมรับในอาเซียนมากขึ้น” คณบดีสื่อสารมวลชนกล่าว

สุดท้าย อ.จเลิศ ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่อยู่เบื้องหลังงานในวันนี้และสิ่งที่แฝงอยู่ในหนังทั้ง 6 เรื่องนั้นคือเรื่องของความรักที่มีต่อกัน “นอกจากนี้ยังมีผู้คนอีกมากมายผู้อยู่เบื้องหลัง ทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เข้าชมหนังทุกคน และเราหวังว่าเทศกาลหนังอาเซียน จะได้ซึมซับวิถีชีวิตผ่านภาพยนตร์และนำสิ่งนี้ไปต่อยอดได้ และสิ่งหนึ่งที่เราเห็นร่วมกันที่เป็นแกนหลักจากทั้ง 6 ประเทศ นั่นก็คือความรักในเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อกัน ถ้าเราใช้ความรักเป็นเครื่องมือ โลกเราก็จะมีเสียงหัวเราะ และรอยยิ่มที่มีให้กันมากยิ่งขึ้น”

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา