คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครนักจัดการวิทยุ RU Easy Radio รุ่น 4

rueasy4

 

คณะสื่อสารมวลชน ร่วมกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่นักจัดรายการวิทยุ สถานี RU EASY RADIO วิทยุข่าวสารและการจราจร เพื่อชุมชนรามคำแหง

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับโอากาสในการการอบรมในหลักสูตร “ผู้สื่อข่าวรายการวิทยุ” เพื่อติวเข้มเทคนิคการสื่อข่าวและการจัดรายการโดยนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง มากประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนลงมือจัดรายการจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกชั้นปี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาและยังไม่หมดสถานภาพนักศึกษา
2. เป็นผู้ที่มีใจรักในการทำงาน เสียสละ ทุ่มเท อยากเรียนรู้ อยากพัฒนาตนเอง
3. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเข้ารับอบรมฯ รุ่นที่ 1 – 3
4. เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

การสมัคร

1. รับใบสมัครด้วยตนเองที่คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 02-3108980

2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ลิ้งนี้ >>ใบสมัคร Ru Easy Radio รุ่น 4<< และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(วงเล็บว่า “สมัคร RU EASY RADIO”) หรือทาง masscomram@gmail.com

3. หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2562 (จะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หลักฐานการใช้สมัคร
1. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ
3. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 1 ใบ

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา