คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุยกันก่อนสอบ S/2565

CDM3404 (MCS2161)

การบรรยายสรุป แนะแนวการเตรียมพร้อมการสอบ

ช่วงที่ 2 (ประจำภาคฤดูร้อน/2565)

ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ GOOGLE MEETING

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

 

CDM3106 (MCS4170)     08.30-12.00 น.

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/v6QrmKfQoH3wM6G39

 

CDM3404 (MCS2161)    12.30-16.00 น.

การสื่อสารองค์กร

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/x1NgK1mnF26WhsnG7

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา