คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

OPEN HOUSE คณะสื่อสารมวลชน 2566

โปรเตอร์-โอเพนเฮาท์-66
📣 พลาดไม่ได้แล้ว ใครที่กำลังมองหาที่เรียน OPEN HOUSE คณะสื่อสารมวลชน 2566
.
✨ พบกับการแนะนำ #หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล จากอาจารย์ตัวตึงของคณะ ไม่ว่าจะเป็นวิชาด้านการปฏิบัติ วิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสื่อ รวมถึงวิชาหลักคิดพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงกิจกรรมสนุก ๆ จากอาจารย์และนักศึกษา ในรายวิชาด้านการปฏิบัติของคณะ
📌 มาเจอกัน วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 – 11.15 น.
.
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
.

กำหนดการ
โครงการ OPEN HOUSE คณะสื่อสารมวลชน
วันที่ 27 มิถุนายน 2566
ณ ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 10
ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจคณะสื่อสารมวลชน

เวลา กิจกรรม
09.00 – 09.00 น. เปิดระบบการถ่ายทอดสด
09.05 – 09.15 น. กล่าวเปิดงานโครงการ OPEN HOUSE คณะสื่อสารมวลชน โดย คณบดีคณะสื่อสารมวลชน
09.15 – 10.15 น.

แนะนำหลักสูตร รายวิชาที่น่าสนใจ และคณาจารย์คณะสื่อสารมวลชน ดำเนินรายการโดย

  • อาจารย์บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
  • อาจารย์เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์
  • อาจารย์ทิฆัมพร ภูพันนา
  • ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
  • อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ
10.115 – 11.15 น. พูดคุยกับทีมนักศึกษาที่ทำภาพยนตร์สั้น ในรายวิชา CDM4313 ดำเนินรายการโดย อาจารย์เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์ และอาจารย์ทิฆัมพร ภูพันนา
11.15 น. ปิดงาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

.

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา