คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสื่อดิจิทัล

471A9251

คณะสื่อสารมวลชนจัดโครงการการพัฒนานักศึกษาด้านสื่อดิจิทัล ในวันที่ 27 มกราคม วันที่ 3 , 10 กุมภาพันธ์

 วันที่ 2 , 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน ชั้น 10 อาคารสุโขทัย

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา