คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข” ปี 2562

471A0920

 

อาจารย์และนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมรามคำแหงมหาราช

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดงาน “งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข” เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมปฏิญาณตนงดดื่มสุราเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

กิจกรรมในครั้งนี้มี ผศ.ดร.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธี ซึ่งคณะสื่อสารมวลชนได้ขึ้นรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ จากอธิการบดี นำโดย ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาติ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และรักษาการคณบดีคณะสื่อสารมวลชน และตัวแทนอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาของคณะสื่อสารมวลชน เข้าร่วมงานด้วย

หลังจากนั้น อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมประกาศเจตนารมย์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” และเปิดป้ายรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

 

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา