คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศน์มหาชาติแบบประยุกต์ 2 ธรรมาสน์

471A1262

คณาจารย์และบุคลากร คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติแบบประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ ทำนองไทยอีสาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณะ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

วันนี้ (25 ก.ค. 2562) มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการเทศน์มหาชาติแบบประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ ทำนองไทยอีสาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พระครูธีรธรรมรัต ธีรปญฺโญ (พระอาจารย์สมยศ) เจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิ์ตะวันตก อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และองค์เทศนา และพระอาจารย์นภา ฉินฺนาลโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์เทศนาร่วม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สำหรับพิธีการเริ่มด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พระอุปคุตเถรเจ้า และเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ต่อด้วย คณะผู้บริหารจุดเทียนบูชากัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ และผู้เข้าร่วมงานกล่าวคำบูชาพระ อาราธนาศีล และอาราธนาธรรม

จากนั้น พระครูธีรธรรมรัต ธีรปญฺโญ และพระอาจารย์นภา ฉินฺนาลโย กล่าวแสดงธรรมทศชาติชาดก 13 กัณฑ์ โดยมีการใส่จังหวะทำนองแหล่บรรเลงเพลงหน้าพาทย์แต่ละกัณฑ์ประกอบไว้ซึ่งเนื้อหาสาระของพระมหาเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ อีกทั้ง การเทศน์มหาชาติแบบทำนองอีสานนับว่ามีความไพเราะ มีการแหล่ทำนองเพลงโคราชเฉพาะตัวสลับกับการเดินเรื่องด้วยเครื่องดนตรีประกอบด้วยเพลงหน้าพาทย์

ในกิจกรรมครั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรคณะสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา